Tai Chi in Qi Gong
Društvo Zmajev vodnjak Velenje

Zgodovina in vadba Qi Gong Društvo Zmajev vodnjak Velenje

Qi gong 

Kitajski izraz 氣功 se najpogosteje prevaja kot qìgōng oziroma chi gong. V dobesednem prevodu to pomeni “negovanje življenjske energije.” Gre za celovit sistem položajev in gibov, dihanja in meditacije za boljše zdravje in osebnostni razvoj. Korenine qigonga izhajajo iz tradicionalne kitajske medicine, filozofije in borilnih veščin. Energijske vaje se uporabljajo za uravnavanje in krepitev življenjske energije qi (chi).  Po nekaterih ocenah obstaja več kot 7.000 različnih či gong vaj, ki se lahko izvajajo v različnih položajih (npr. sede, stoje, leže,…) in na različne načine (npr. v mirovanju, v gibanju,…). Obstajajo vaje, ki pozitivno vplivajo na določene organe oziroma dele telesa (hrbtenico, vrat, ledvice,…), lahko pa se odločimo za vaje, ki uravnavajo življenjsko energijo celotnega telesa (npr. Zhineng Qigong).

Glavne razlike med vajami Tai Chi in Qi gong

Vaje Tai Chi so tipično sestavljene iz tako imenovanih form. Posamezna forma je sestavljena iz položajev in gibov, izvajanje pa lahko traja tudi do ene ure. Učenje ene forme lahko traja tudi več kot eno leto, izpopolnjevanje pa celo življenje. Za razliko od Tai Chi so vaje qi gong relativno enostavne in sestavljene iz manjšega števila položajev in gibov. Zato se jih lahko naučimo veliko hitreje (v nekaj urah). Pogosto učitelji Tai Chi forme razdelijo na manjše segmente, ki vsak zase predstavljajo či gong vajo.

  • Vaje Tai Chi izhajajo iz borilnih veščin, zato vključujejo tudi gibe, ki zahtevajo fizično moč. Vaje qi gong praviloma ne zahtevajo posebnih fizičnih naporov.
  • Nekatere forme Tai Chi izvajamo v parih (še posebej tiste, ki so zelo blizu borilnim veščinam), medtem ko vaje qi gong skoraj izključno izvajamo sami.
  • Posamezne gibe pri vajah Tai Chi izvajamo enkrat v kot del posamezne forme. Pri vajah qi gong posamezne gibe ponavljamo poljubno mnogo krat. Če posamezne segmente Tai Chi forme ponavljamo večkrat, se takšna vadba pogosto imenuje Tai Chi Qi gong.
  • Pri vajah Tai Chi gre za krepitev notranje življenjske energije in izhajajo iz borilnih veščin. Vaje qi gong so zdravilne vaje, ki izhajajo iz tradicionalne kitajske medicine (TCM), kitajske kulture in filozofije; pri vadbi pa gre za izmenjavo življenjske energije med telesom in vesoljem.
  • Vaje qi gong se naučimo veliko lažje kot Tai Chi. To pomeni, da lahko pozitivne učinke pričakujemo prej pri vajah Qi gong.
  • Qi gong vsebuje poleg vaj tudi samomasažo.
  • Tai Chi vaje potekajo vedno po določenem vzorcu (formi), medtem, ko lahko vadimo qi gong bolj svobodno po občutku (zaporedje vaj je fleksibilno, prav tako število ponovitev posamezne vaje, trajanje vadbe,…).
  • Vaje qi gong lahko vadi kdorkoli, ne glede na fizično stanje (poškodbe, bolezen, invalidski voziček,..).

Društvo za Tai Chi in Qi Gong
Zmajev vodnjak Velenje

Aškerčeva cesta 3
SI-3320 Velenje

  040 187 197

urnik

vclanise